Showing: 3 - 3 of 5 RESULTS
Drönare inom Räddningstjänsten

Drönare inom Räddningstjänsten

För fjärde året i rad slår vi upp portarna till Sveriges Flyghuvudstad Linköping. Den 22-23 oktober samlas vi på Scandic Frimurarehotellet för att nätverka, diskutera och lyssna till det  högaktuella området obemannade flygande farkoster. I år bjuder konferensen på flera programpunkter som är av särskilt intresse för alla som arbetar inom eller med anknytning till …