1 RESULT
Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser

Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser

På UAS Forum Sweden 2018 erbjuds under två dagar i slutet av oktober ett fullmatat program med föreläsningar inom  UAS/UAV/Drönar-området. En av årets föreläsare är Joakim Rydell från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Joakim kommer att tala under rubriken  Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser. Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser är ett projekt inom VINNOVAs forskningsprogram för …