Program, UAS Forum Sweden, 7-8 september 2022

Vi kommer att uppdatera denna sida kontinuerligt men redan nu kan vi presentera flera intressanta talare inom en rad intressanta områden för årets upplaga av UAS Forum Sweden.
Senast uppdaterad 2022-06-20

DAG 1

08.30-

Registrering, morgonfika

09.30

Invigning

TBA

09.45

Drönare – ett nationellt säkerhetshot?


Stephan Norrmén,
Svenska Säkerhetsskyddsbyrån

10.10

Straffrättsligt ansvar vid flygning med drönare


Michael Forvass,
echoes.se

10.35

Paus / Bensträckare

11.00

Vart är vi på väg!?

På spåret. I branschen. Med Västervik. En spaning.
Peter Melander,
Outflight

11.25

U-space, flygtrafikledning för drönare


Christoffer Massinger,
Transportstyrelsen

11.50

Paneldiskussion

12.05 – 14.00

Lunch med prova på att flyga drönare

Trafikhögskolan / Folkuniversitetet

14.00

Framtiden i Sveriges drönarcentrum


Ulf Kullin,
Västerviks kommun

Thomas Eriksson,
Västervik framåt

14.25

Vertiports –  Möjligheter och utmaningar


Kim Silander,
Kookiejar of Sweden

14.45

Paus / Bensträckare

15.15

Drönarburen markradar:
Kan det utveckla jordbruket?

TBA
Per Frankelius,
Linköpings universitet

15.40

Insamling av drönare till Ukraina

Sent en kväll, ungefär en vecka efter Rysslands inlett sin storskaliga invasion av Ukraina, fick jag ett textmeddelande från en ukrainsk vän. En gemensam bekant från Ukraina hade hört av sig och frågat om vi kunde hjälpa honom genom att skicka drönare. Två veckor senare hade vi startat kampanjen Drones2Ukraine och hunnit skicka en första pall med drönare. Ungefär en gång i veckan skickade vi en pall med nya och begagnade drönare till Polen, där vår bekanta tog emot dem och tog dem vidare in till Ukraina.
Anton Holmström,
Katam

17.30 – 18.30

DEMO – Västerviks flygplats

Demoflygning med världens största civila drönare, Thunderwasp m fl.
Prova på att flyga drönare
Demo av utställare
Urban Wahlberg,

19.00 –

Konferensmiddag i ACC hangar

Invigning av ACC Innovation – testanläggning
Invigning av Drone Center Sweden


ACC Innovation & UAS Forum Sweden

DAG 2

09.00

Branschorganisation, utmaningar för utvecklingen av UAS


Urban Wahlberg,
Drone Center Sweden

Ulf Nilsson

09.25

TBD


09.45

Paus / Bensträckare

10.30

UAS i Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har sedan 2021 haft ett tillstånd för drönarverksamhet inom området Sjögeografi. Just nu genomförs en förstudie inom SjöV för att undersöka hur drönare kan stödja SjöV verksamhet, inom vilka områden och med vilka förmågor. Förstudien ska även lämna förslag på en lämplig organisation och ta fram underlag för en kompletterande ansökan.
Carl Johan Frödin,
Sjöfartsverket

10.45 ca

Klimatsmart Isrekognosering med Drönare (KID)

Projektet Klimatsmart vägledning för isbrytare och handelsfartyg med hjälp av drönare syftar till att minska utsläpp och miljöpåverkan från vintersjöfart och forskningsexpeditioner. Projektet kommer utveckla en drönarplattform som kan användas för isrekogonosering och därmed kunna ersätta resor med isbrytare eller helikopter som används för dessa arbetsmoment idag.
Emelie Persson Tingström,
Sjöfartsverket

11.00 ca

SAR-UAS

Projektet UAS-SAR’s syfte är att förbättra sök- och räddningsinsatser (SAR) i svenska förhållanden för att rädda liv och samtidigt minska risken för egen personal, minska kostnaderna för insatserna samt minska miljöpåverkan. Detta ska uppnås genom att visa hur drönare och AI kan användas för att förbättra aktörsgemensamma eftersök av nödställda personer vid sjö- och flygräddningsinsatser.
Lisa Berlin,
Sjöfartsverket

11.25

Paneldiskussion

Utmaningar – möjligheter för obemannade flygande system

11.45 – 13.30

Lunch med prova på att flyga drönare

Trafikhögskolan / Folkuniversitetet

13.30

Startup 1

TBD

ECA BIC Sweden

13.55

Startup 2

TBD

ECA BIC Sweden

14.15

Paus / Bensträckare

14.35

TBD

15.00

TBD