Program, UAS Forum Sweden, 7-8 september 2022

Vi kommer att uppdatera denna sida kontinuerligt men redan nu kan vi presentera flera intressanta talare inom en rad intressanta områden för årets upplaga av UAS Forum Sweden.

Allt eftersom vi får godkännande för publicering av de olika presentationerna från UAS Forum 2022 gör vi dem nedladdningsbara vid respektive programpunkt.

De nedladdningsbara presentationerna är markerade med

Senast uppdaterad 2022-09-16

DAG 1

08.30-

Registrering, morgonfika

09.30

Invigning

TBA

09.45

Drönare – ett nationellt säkerhetshot?


Stephan Norrmén,
Svenska Säkerhetsskyddsbyrån

10.10

10.35

Fikapaus

11.00

Vart är vi på väg!?

På spåret. I branschen. Med Västervik. En spaning.
Peter Melander,
Outflight

11.25

U-space, flygtrafikledning för drönare


Christoffer Massinger,
Transportstyrelsen

11.50

Paneldiskussion

12.05 – 14.00

Lunch med ”Prova-på att flyga drönare”

Folkuniversitetet

14.00

Utbildning drönare

Rikard Tyllström
Lund University School of Aviation

14.25

Framtiden i Sveriges drönarcentrum


Ulf Kullin,
Västerviks kommun

Thomas Eriksson,
Västervik framåt

14.45

Fikapaus

15.15

Drönarburen markradar:
Kan det utveckla jordbruket?

Per Frankelius,
Linköpings universitet

15.40

EOS – Eyes On Scene – Drönare för Sjöräddning

Fredrik Falkman
Sjöräddningssällskapet

16.00 ca

Busstransport alt. eget fordon till Västerviks flygplats

16.30 – 17.30

DEMO – Västerviks flygplats

Demoflygning med världens största civila drönare, Thunderwasp

”Prova-på att flyga drönare”
Nicolas Tegsell, Folkuniversitetet

Demo av utställare

19.00 –

Konferensmiddag på Västervik Resort

…med underhållning


ACC Innovation & UAS Forum Sweden

DAG 2

09.00

Vertiports –  Möjligheter och utmaningar


Kim Silander,
Kookiejar of Sweden

09.25

Markoberoende skogsskötsel


Gunnar Dahlbäck,
Gi Lift AB

09.45

Fikapaus

10.30

UAS i Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har sedan 2021 haft ett tillstånd för drönarverksamhet inom området Sjögeografi. Just nu genomförs en förstudie inom SjöV för att undersöka hur drönare kan stödja SjöV verksamhet, inom vilka områden och med vilka förmågor. Förstudien ska även lämna förslag på en lämplig organisation och ta fram underlag för en kompletterande ansökan.
Carl Johan Frödin,
Sjöfartsverket

10.45 ca

Klimatsmart Isrekognosering med Drönare – KID

Går det att använda drönare istället för isbrytare för att kontrollera isläget i Bottenviken? Eller göra datainsamling med drönare istället för helikopter vid expeditioner i Arktis? Och i så fall hur minskar det klimatpåverkan? Detta vill Sjöfartsverket, Polarforskningssekretariatet och Trafikflyghögskolan vid Lunds Universitet ta reda på i ett innovationsprojektet finansierat av Vinnova.
Emelie Persson Tingström,
Sjöfartsverket

11.00 ca

SAR-UAS

Projektet UAS-SAR’s syfte är att förbättra sök- och räddningsinsatser (SAR) i svenska förhållanden för att rädda liv och samtidigt minska risken för egen personal, minska kostnaderna för insatserna samt minska miljöpåverkan. Detta ska uppnås genom att visa hur drönare och AI kan användas för att förbättra aktörsgemensamma eftersök av nödställda personer vid sjö- och flygräddningsinsatser.
Lisa Berlin,
Sjöfartsverket

11.25

Paneldiskussion

Utmaningar – möjligheter för obemannade flygande system

11.45 – 13.00

Lunch med prova på att flyga drönare

Folkuniversitetet

13.00

Insamling av drönare till Ukraina

Sent en kväll, ungefär en vecka efter Rysslands inlett sin storskaliga invasion av Ukraina, fick jag ett textmeddelande från en ukrainsk vän. En gemensam bekant från Ukraina hade hört av sig och frågat om vi kunde hjälpa honom genom att skicka drönare. Två veckor senare hade vi startat kampanjen Drones2Ukraine och hunnit skicka en första pall med drönare. Ungefär en gång i veckan skickade vi en pall med nya och begagnade drönare till Polen, där vår bekanta tog emot dem och tog dem vidare in till Ukraina.
Anton Holmström,
Katam

13.25

Pågående och planerade UAS-projekt vid KTH

Föredraget ska ge en överblick över (några av) pågående och planerade forsknings- och utvecklingsprojekt vid KTH som avser UAS.

Nickolay Mykola Ivchenko
KTH

13.50

Fikapaus

14.15

Drönare i klimatets tjänst. Vätebränsleceller för drönare

Rikard Tyllström
Lund University School of Aviation

14.45

Airspace digitization, connectivity and process automation for safe drone operations – in Sweden as well as Nordic and Baltic countries


Jan Pettersson,
Telia Company

Gorazd Mirkovski,
Dimetor

15.15-
15.30

Swedish Drone Week i Västervik 2023


Urban Wahlberg,
Drone Center Sweden