Program, UAS Forum Sweden, 10 november 2021

Vi kommer att uppdatera denna sida kontinuerligt men redan nu kan vi presentera flera intressanta talare inom en rad intressanta områden för årets upplaga av UAS Forum Sweden.
Senast uppdaterad 2021-10-11-09
 08.30

 

Välkommen!

Lars Vikinge, kommunfullmäktiges ordförande i Linköping/ borgmästare

BLOCK 1

 08.50

Framtidens transport- och kommunikationsinfrastruktur inom drönartekniken

Kim Silander, grundare Independent Business Group 

09.10

Så bidrar Vinnova till drönarutvecklingen i Sverige

Erik Borälv, handläggare Vinnova

09.30

TBA

Emma Hansson, ESA BIC Sweden

09.50

 

Paneldiskussion

Kim Silander, Independent Business Group
Erik Borälv, Vinnova
Urban Wahlberg, Drone Center Sweden
Jonas Bjelfvenstam GD Transportstyrelsen

Bensträckare

BLOCK 2

10:20

Erfarenheter av drönare i arbetet med digital samhällsnytta

Annika Hovberg, Avdelningschef Samhällsbyggnadskontoret, digitalisering och verksamhetsutveckling, Norrköpings kommun

10.40

 

Fastighetsjätte gör digitala tvillingar av hela beståndet

Petter Bengtsson, vd Zynka BIM

11:00

 

Tryggt och säkert flyg i stadsmiljö

Jonas Stjernberg, Senior Vice President, Robots Expert

BLOCK 3

11.20

 

Dokumentation av fjärrvärmenät/ elnät med hjälp av drönarteknik (nya arbetssätt)

Per Nilsson, Nilsson Drones

11.40

 

Högkapacitetsdrönare för skogsbrandsbekämpning

Kari Hyll, Forskare/ Tekn. Dr. Skogforsk

12.00

 

Drönare, en förutsättning för effektiv vindkraft

Claes Drougge, vd, ACC Innovation

12.20

 

L u n c h

Lunch. Eftermiddagspasset börjar kl 13.00

BLOCK 4

13.00

 

Välkomna tillbaka

Moderator

13.10

 

Autonom drönare som karterar inomhus i GPS fri miljö så som gruvor, tunnlar, mm

Kent Paulusson, vice vd, Amkvo

13.30

 

Cyber security, Säker överföring av data – en förutsättning för säker drönartrafik

Peter Pennsäter, vd, T2 Data

13.50

 

Realtids-3D från drönare

Helén Rost, Senior Developer, co-owner, I-CONIC Vision AB

BLOCK 5

14.10

 

Geografisk UAS zon i Drone Center Sweden

Urban Wahlberg, Drone Center Sweden
Åke Sivertun, RISE Research Institutes of Sweden

14.30

 

Paus

En bensträckare, nästa föreläsning kl 14:45

14.45

 

Hur får vi snabbare igång trafiken på järnvägen efter en incident?

Peter Melander, vd, Outflight

15.00

 

UAV-baserad radiospaning för eftersök av saknade personer

David Gundlegård, Linköpings universitet

15.20

 

15.30

 

Pitch från företag inom ESA BIC

Sakina Turabali, Skyqraft

Pitch från företag inom ESA BIC

Levi Farrand, Deep Forestry

15.40

 

Sammanfattning av dagen

Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance &
Urban Wahlberg, UAS Forum Sweden

15.50

 

Avrundning av dagen

... och varmt välkommen till UAS Forum våren 2022
Moderator