professor_fredrik_gustafsson_1500x1355

Smarta Savanner är titeln på professor Fredrik Gustafssons föredrag på  UASForum 2015.

Fredrik Gustafsson är professor i sensorinformatik vid Linköpings Universitet, där han driver flera projekt inom sensorfusionslösningar för övervakning av kritisk infrastruktur, bl.a. med hjälp av UAV:er.

Han är föreståndare för Security Link, ett strategiskt forskningsområdet Security Link, där ett nytt initiativ är Wildlife Security. Initiativet syftar till att använda innovativ programvara tillsammans med billig hårdvara (smarta telefoner) för att förbättra skyddet av utrotningshotade djur på Afrikas savanner genom att ge parkernas vakter bättre teknisk utrustning.

Vinnova har nyligen beviljat medel till delprojektet Smarta Savanner, där svenska företag i partnerskap med afrikanska organisationer och företag ska använda svensk teknik och sensorsystem för att underlätta vakternas arbete med att dokumentera djurlivet och skydda med mot tjuvjakt.

 

Recommended Articles