Här återfinns presentationer från UAS Forum Sweden 2017 (i pdf-format).

Introduktion av drönare i en organisation»
Stefan Haggö, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skeldar V-200 ship exhaust sniffer missions»
Anders Persson, UMS Skeldar

Hur samsas vi i luftrummet I ?»
Erik Jangren, Transportstyrelsen

Hur samsas vi i luftrummet II ?»
Fredrik Falkman, Sjöräddningssällskapet

Hur samsas vi i luftrummet III ?»
Rolf Agazzi, T2 Data

Bättre affärsmodeller
för både användare och utvecklare
Betydelsen av omvärldsanalys och marknadsföring»

Per Frankelius, Linköpings universitet

Drönare i räddningsinsatser
Branden i Garphyttan»

Per Nilsson, Nilsson Drones

Drönare i räddningsinsatser
Utbildning av insatsledare samt hur man leder
en räddningsaktion med drönare»

Stefan Haggö, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ODLING
Precisionsodling»

Örjan Berglund (Mats Söderström),
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

ODLING
EnBlightMe – ett automatiserat stödsystem för
upptäckt av potatisbladmögel»

prof. Erland Liljeroth, MSc student Peter Antkowiak,
Inst. för växtskyddsbiologi,  Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

Ny testbädd etablerad i Västervik
Testbädden»

Urban Wahlberg, Drone Center Sweden

Ny testbädd etablerad i Västervik
Forskning sensorer»

Åke Sivertun, Drone Center Sweden

Försäkring av drönare och drönarverksamhet»
Rolf Röstlund,  Cheif Underwriter, Svedea Företag