Om konferensen

Med ett välfyllt program har UAS Forum blivit en nationell mötesplats där företag, myndigheter, akademi och organisationer samlas för att utbyta erfarenheter, inspireras och diskutera aktuella frågor inom området drönare. I år blir UAS Forum en digital mötesplats i form av en 1-dagarskonferens.

UAS Forum Sweden – Sveriges största drönar konferens är ett samarrangemang mellan UAS Forum Sweden, Geoforum Sverige och BIM Alliance.

Om arrangörerna

UAS Forum Sweden

UAS Forum Sweden är arrangör av UAS & UAV-konferenser. År 2021 arrangerar vi UAS Forum i Linköping för sjätte gången. Mässan och konferensen som vuxit och blivit Sveriges största mötesplats för drönarbranschen.

Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en ideell förening som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata – data kopplade till en plats – och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering.