Jesper Tordenlid, projektledare på  WASP WARA-PS, Combitech AB kommer till UAS Forum Sweden 2018.

Jesper Tordenlid kommer berätta om WARA-PS (Public Safety). Ett projekt som bland annat syftar till att skapa en realistisk, storskalig och industriellt relevant demonstrationsmiljö med scenarier som fokuserar på att hålla samhället och dess medborgare säkra vid olyckor, katastrofer eller störningar med hjälp av nya tekniska lösningar som inom såväl autonoma system som programvaruforskning.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram avseende om artificiell intelligens och autonoma system som fungerar i samarbete med människor. Det är ett viktigt nationellt initiativ för bland annat strategiskt motiverad grundforskning och utbildning inom detta område.

 

 

Recommended Articles