På UAS Forum Sweden 2018 erbjuds under två dagar i slutet av oktober ett fullmatat program med föreläsningar inom  UAS/UAV/Drönar-området. En av årets föreläsare är Joakim Rydell från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Joakim kommer att tala under rubriken  Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser.

Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser är ett projekt inom VINNOVAs forskningsprogram för framtidens drönare. Inom projektet, som genomförs av FOI, NFC, RISE, Glana och räddningstjänsterna i östra Skaraborg och Höglandet, utvecklas ett system för automatisk 3D-avbildning av brotts- och skadeplatser. Systemet bygger på lidar och hyperspektrala avbildande sensorer, monterade på UAV. I presentationen kommer Joakim att berätta om projektet och beskriva de bakomliggande teknikerna.

Joakim Rydell är civilingenjör i informationsteknologi och teknologie doktor i medicinsk informatik, med inriktning mot automatisk analys av medicinska bilder. Sedan 2007 är han anställd som förste forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där han huvudsakligen arbetar med bildanalys för kartering, positionering och 3D-modellering. Han har utvecklat flera realtidssystem och demonstrationsplattformar inom bildanalysområdet, däribland ett system för bildbaserad positionering av UAV:er. Joakim är också certifierad UAV-operatör och teknisk chef för FOI:s UAV-verksamhet.

Recommended Articles