Deltagarlista UAS Forum Sweden 2015
Adam Lundmark Linköpings universitet
Alejandro Sobron Rueda Linköpings universitet
Anders Ferntoft East Sweden Tillväxtkapital
Anders Persson Saab
Anders Wennström Saab
Andreas Boström Linköpings universitet
Anki Nilsson Västervik Framåt
Axel Magnestrand Luftfartsverket
Björn Carlsson Försvarsmakten
Björn Nilsson Hushållningssällskapet Skåne
Carl Hansson Luftfartsverket
Carl Naumburg Vinnova
Christer Andersson Business Sweden
Christer Svensson LiU
Dag Åsvärn Spacemetric
Elisabeth Nilsson Länsstyrelsen i Östergötland
Emil Offermann Nyköpings gymnasieskolor
Emma Stockman Jonsson UAS Forum Sweden
Emmelie Axelsson CybAero
Erik Eklund Foran Sverige
Erik Nellmark Nulink/ Aerospace Cluster Sweden
Erik Svantesson CybAero
EvaMarie Törnström Mjärdevi Science Park
Fredrik Blomqvist Nyköpings gymnasieskolor
Fredrik Borgsjö Demola East
Fredrik Gustafsson Linköpings universitet
Fredrik Landberg Etteplan
Fredrik Lundberg Etteplan
Gunnar Frisk Saab
Gunnar Holmberg Saab
Gunnar Ljungberg Transportstyrelsen
Hanna Mann SLU Holding, Uppsala Science Park
Hans Gustavsson Saab
Harald Hjalmarsson Västerviks kommun
Helena Balthammar Linköpings kommun
Helene Oscarsson Vreta Kluster
Henric Höggren Saab
Henrik Lilliesköld Anders Ljungstedts gymnasium
Håkan Genfors Anders Ljungstedts gymnasium
Ina Nehr CybAero
Isabelle Nyroth Unmanned Experts
Jim Rolig Saab
Johan Ekenstedt Sveaskog Förvaltnings AB
Johan Lindqvist Swescan
Johan Mårtensson Sjöland & Thyselius
Johan Rinlid Anders Ljungstedts gymnasium
Jonas Borgström Franz Mille Solutions
Jonas Gustafsson Saab
Kjell Gustafsson Agroväst
Knut Johansen Scientific Engineering QED
Lars Fernström Saab
Leon Poot Linköpings universitet
Magnus Levein MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Magnus Molitor Transportstyrelsen
Magnus Sundstedt DST Control
Magnus Tenghagen Ljungbyhed Air
Malin Rosén Linköpings universitet
Martin Bergren Carrocar
Mats Berntsson Blinken Tools
Mikael Hult CybAero
Mikael Johansson Flygteknikcenter Ljungbyhed
Mårten Armgarth FOI
Nicklas Friberg QinetiQ Sweden AB
Niklas Adolfsson JTI- Inst. för jordbr- och miljötekn
Niklas Bengtsson Blinken Tools
Niklas Nyroth Black Light AB
Nils Henckel Jansson & Norin
Olof Strömkvist CybAero
Patric Rydberg Etteplan
Per Frankelius Linköpings universitet
Peter de Carro Carrocar
Peter Kraff Almi Företagspartner Östergötland
Robert Limmergård SOFF
Sebastian Haake Linköpings universitet
Simon Lindblom Linköpings universitet
Thomas Engberg BDD
Thomas Pettersson Polismyndigheten
Thorbjörn Hellsten 3GW Services AB
Tomas Almgren Pitch Technologies AB
Tomas Gustafsson ÅF Technology
Tomas Melin Linköpings universitet
Tommy Magnusson Ljungbyhed Air
Ulf Axelsson Flygteknikcenter Ljungbyhed
Ulf Hermelin Hermelins i Skänninge
Urban Frendesson TeknikFabriken Östergötland
Urban Wahlberg UAS Forum Sweden