Välkommen som utställare

Utställarpaket:

  • Utställarplats 3×2 m inkl. bord, stol och eluttag 
  • Entrébiljett för två personer (fika och lunch båda dagarna)

Kostnad: 11.900 kr exkl. moms

Vill ni medverka under demoflygningen eller hålla i en annan demonstration? Kontakta Urban Wahlberg (Kontakt).

 

Inflyttning: 23-09-05 kl. 07:00-08:30 eller enligt överenskommelse
Utflyttning: 23-09-06 från kl. 16:00

Anmäl ert deltagande här

Er bokning är bindande.

Allmänna bestämmelser

  • Anmälan är bindande avseende den avgift som angivits i orderbekräftelsen.
  • Monterplatsen får inte tas i besittning förrän anmälningsavgiften är till fullo betald.
  • Drone Center Sweden äger rätten att fritt välja vilka utställare som ska medverka under konferensen.
  • Det är inte tillåtet att överlåta förhyrd plats, helt eller delvis, utan Drone Center Sweden AB medgivande.
  • Alla utställningsföremål måste vara bortförda från konferenslokalen efter konferensens avslut.
  • Utställaren skall svara för egen eller biträdes eventuella skada på konferenslokalen. Utställaren svarar även för annan skada vilken uppstått på grund av utställarens underlåtenhet att efterse den förhyrda platsen.