UAS Forum Sweden 2022 – Sveriges största drönarkonferens

I år stod Västervik värd för UAS Forum Sweden – Sveriges största drönarkonferens – när den gick av stapeln den 7 till 8 september på Västervik Resort.

Med ett välfyllt program har UAS Forum blivit en nationell mötesplats där företag, myndigheter, akademi och organisationer samlas för att utbyta erfarenheter, inspireras och diskutera aktuella frågor inom området drönare. I år genomförs 2-dagarkonferensen för första gången i Västervik.

Att vi förla årets UAS forum till Västervik sammanfaller med att regionen mer och mer utvecklats till ett nationellt centrum för utveckling av obemannade flygande system. Och var ska sleven vara om inte i grytan.

UAS Forum 2022 erbjöd två dagars lärande och inspiration inom ett snabbt växande område som påverkar allt ifrån stadsbyggande och transport till räddningstjänst och areella näringar. Mötesplatsen innehåller både konferens och utställning.

Konferensen blev en stor succé. Vi tackar alla deltagare, talare och utställare för ert engagemang. vi vill också rikta ett stort tack till alla våra partners och ser fram emot nästa konferens 2023.

Ett stort varmt TACK och väl mött i Västervik igen nästa år!

Urban & Emma