Rev. 2019-04-01

08:30 – 9:30 REGISTRERING
Välkommen till Linköping – med fika och macka
09:30 INVIGNING
– Jan Wisén – Senior rådgivare på GD kansliet, MSB
09:45 SVENSK POLISVERKSAMHET
Samhällshot från UAS.
Vad kan det innebära för Blåljusverksamheten?
– Rickard Henningsson, Polisflyget
– Tomas Brodin, Nationellt forensiskt centrum, NFC
10:15 REGELVERK
– Rèmi Vesvre, Transportstyrelsen
10:45 HANTERING AV PERSONDATA VID FILMNING MED DRÖNARE
– Nils Henckel och Jeanette Bladh Gustafson, Datainspektionen
11:30 SPACETIME
Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp
– Dag Åsvärn, Spacemetric AB 
12:00 LUNCH
13:00 SJUKVÅRD OCH VATTENBOMBNING MED ”VÄRLDENS STÖRSTA” DRÖNARE
– Claes Drougge, ACC Innovation AB  
13:15 CELLULAR AIRSPACE STRATEGY
– Mehran Ahmady, Senior Solution Architect på Telia
13:40 MSB – från vägledning/kommunal räddningstjänst till krisberedskap
– Stefan Haggö, Enheten för räddningstjänst, MSB
14:00 MÖJLIGGÖRANDE AV OBEMANNADE LUFTFARTYG
Resultat från workshop hos Transportstyrelsen 31 jan 2019
– Rèmi Vesvre, Transportstyrelsen
14:30 FIKA
14:50 SCENARIO FRÅN ETT BANKRÅN
– Billy Josefsson, Luftfartsverket
– Jimmy Johansson, Linköpings universitet
15:10 UAS INOM FÖRSVARSMAKTEN
– Roger Olsson, UAV-handläggare, Försvarsmakten
15:30 DAGEN AVRUNDAS