Program, UAS Forum Sweden, 10 november 2021

Vi kommer att uppdatera denna sida kontinuerligt men redan nu kan vi presentera flera intressanta talare inom en rad intressanta områden för årets upplaga av UAS Forum Sweden.
Senast uppdaterad 2021-10-11-09
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
 08.30

 

Välkommen!

Lars Vikinge, kommunfullmäktiges ordförande i Linköping/ borgmästare

BLOCK 1

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
 08.50

Framtidens transport- och kommunikationsinfrastruktur inom drönartekniken

Kim Silander, grundare Independent Business Group 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
09.10

Så bidrar Vinnova till drönarutvecklingen i Sverige

Erik Borälv, handläggare Vinnova

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
09.30

TBA

Emma Hansson, ESA BIC Sweden

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
09.50

 

Paneldiskussion

Kim Silander, Independent Business Group
Erik Borälv, Vinnova
Urban Wahlberg, Drone Center Sweden
Jonas Bjelfvenstam GD Transportstyrelsen

Bensträckare

BLOCK 2

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
10:20

Erfarenheter av drönare i arbetet med digital samhällsnytta

Annika Hovberg, Avdelningschef Samhällsbyggnadskontoret, digitalisering och verksamhetsutveckling, Norrköpings kommun

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
10.40

 

Fastighetsjätte gör digitala tvillingar av hela beståndet

Petter Bengtsson, vd Zynka BIM

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
11:00

 

Tryggt och säkert flyg i stadsmiljö

Jonas Stjernberg, Senior Vice President, Robots Expert

BLOCK 3

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
11.20

 

Dokumentation av fjärrvärmenät/ elnät med hjälp av drönarteknik (nya arbetssätt)

Per Nilsson, Nilsson Drones

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
11.40

 

Högkapacitetsdrönare för skogsbrandsbekämpning

Kari Hyll, Forskare/ Tekn. Dr. Skogforsk

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
12.00

 

Drönare, en förutsättning för effektiv vindkraft

Claes Drougge, vd, ACC Innovation

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
12.20

 

L u n c h

Lunch. Eftermiddagspasset börjar kl 13.00

BLOCK 4

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
13.00

 

Välkomna tillbaka

Moderator

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
13.10

 

Autonom drönare som karterar inomhus i GPS fri miljö så som gruvor, tunnlar, mm

Kent Paulusson, vice vd, Amkvo

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
13.30

 

Cyber security, Säker överföring av data – en förutsättning för säker drönartrafik

Peter Pennsäter, vd, T2 Data

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
13.50

 

Realtids-3D från drönare

Helén Rost, Senior Developer, co-owner, I-CONIC Vision AB

BLOCK 5

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
14.10

 

Geografisk UAS zon i Drone Center Sweden

Urban Wahlberg, Drone Center Sweden
Åke Sivertun, RISE Research Institutes of Sweden

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
14.30

 

Paus

En bensträckare, nästa föreläsning kl 14:45

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
14.45

 

Hur får vi snabbare igång trafiken på järnvägen efter en incident?

Peter Melander, vd, Outflight

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
15.00

 

UAV-baserad radiospaning för eftersök av saknade personer

David Gundlegård, Linköpings universitet

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
15.20

 

15.30

 

Pitch från företag inom ESA BIC

Sakina Turabali, Skyqraft

Pitch från företag inom ESA BIC

Levi Farrand, Deep Forestry

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
15.40

 

Sammanfattning av dagen

Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance &
Urban Wahlberg, UAS Forum Sweden

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
15.50

 

Avrundning av dagen

… och varmt välkommen till UAS Forum våren 2022
Moderator