Program, UAS Forum Sweden, 10 november 2021

Vi kommer att uppdatera denna sida kontinuerligt men redan nu kan vi presentera flera intressanta talare inom en rad intressanta områden för årets upplaga av UAS Forum Sweden.
Senast uppdaterad 2021-09-13
 08.30

 

Välkommen!

Moderator

BLOCK 1

 08.50

 

Erfarenheter av drönare i arbetet med digital samhällsnytta

Annika Hovberg, Avdelningschef Samhällsbyggnadskontoret, digitalisering och verksamhetsutveckling, Norrköpings kommun

09.10

 

Fastighetsjätte gör digitala tvillingar av hela beståndet

Petter Bengtsson, vd Zynka BIM

09.30

 

Paneldiskussion

Moderator och talare

BLOCK 2

09.50

 

Drönarstrategin (vad händer?)

[TBA]

10.10

 

Framtida drönarutveckling och vision ur ett myndighetsperspektiv

Johan Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen

10.30

 

Så bidrar Vinnova till drönarutvecklingen i Sverige

Vinnova

11.20

Paneldiskussion

Moderator och talare

11.40

 

Paus

En bensträckare. Nästa block börjar kl 11.50

BLOCK 3

11.20

 

Dokumentation av fjärrvärmenät/ elnät med hjälp av drönarteknik (nya arbetssätt)

Per Nilsson, Nilsson Drones

11.40

 

Högkapacitetsdrönare för skogsbrandsbekämpning

Kari Hyll, Forskare/ Tekn. Dr. Skogforsk

12.00

 

Drönare, en förutsättning för effektiv vindkraft

Claes Drougge, vd, ACC Innovation

12.20

 

L u n c h

Lunch. Eftermiddagspasset börjar kl 13.00

BLOCK 4

13.00

 

Välkomna tillbaka

Moderator

13.10

 

Autonom drönare som karterar inomhus i GPS fri miljö så som gruvor, tunnlar, mm

Kent Paulusson, vice vd, Amkvo

13.30

 

Cyber sequrity, Säker överföring av data – en förutsättning för säker drönartrafik

Peter Pennsäter, vd, T2 Data

13.50

 

Realtids-3D från drönare

Helén Rost, Senior Developer, co-owner, I-CONIC Vision AB

BLOCK 5

14.10

 

Geografisk UAS zon i Drone Center Sweden

Urban Wahlberg, Drone Center Sweden

14.30

 

Paus

En bensträckare, nästa föreläsning kl 14:45

14.45

 

Hur får vi snabbare igång trafiken på järnvägen efter en incident?

Peter Melander, vd, Outflight

15.00

 

UAV-baserad radiospaning för eftersök av saknade personer

David Gundlegård, Linköpings universitet

15.20

 

[TBA]

15.40

 

Sammanfattning av dagen

Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance & Urban Wahlberg, UAS Forum Sweden

15.50

 

Avrundning av dagen

... och varmt välkommen till UAS Forum våren 2022
Moderator