1 RESULT
Professor Fredrik Gustavsson klar för UAS Forum 2015

Professor Fredrik Gustavsson
klar för UAS Forum 2015

Smarta Savanner är titeln på professor Fredrik Gustafssons föredrag på  UASForum 2015. Fredrik Gustafsson är professor i sensorinformatik vid Linköpings Universitet, där han driver flera projekt inom sensorfusionslösningar för övervakning av kritisk infrastruktur, bl.a. med hjälp av UAV:er. Han är föreståndare för Security Link, ett strategiskt forskningsområdet Security Link, där ett nytt initiativ är Wildlife Security. Initiativet syftar till att …