Program - UAS Forum 2019

Framtidens teknik är redan här

Med ett välfyllt program med Sveriges mest intressanta föreläsare inom drönarområdet bjuder vi in dig till två dagars lärande och inspiration i en snabbt växande bransch som påverkar allt ifrån stadsbyggande och säkerhet till industri, transport, och skogs- och jordbruk.

(Obs! Preliminärt program, hålltider och innehåll kan förändras.)

Konferensprogram

Tisdag
5 nov.
08.00

 

Registrering

Registreringen är öppen mellan kl. 08.00 – 09.30.

Tisdag
5 nov.
09.30

 

Invigning

Lars Vikinge, Borgmästare, Linköpings kommun


 

Keynote av Sik Cambon Jensen

Tisdag
5 nov.
10.05

 

Trendspaning – Högkvalitativa data, drönare och robotics

Vi är glada att kunna presentera vår keynotetalare Sik Cambon Jensen, från Danmarks största IT-företag KMD.

Sik kommer att ge oss en trendspaning på tema Högkvalitativa data, drönare och robotics. Här delar Sik med sig av vad en sådan kombination kan ge och erfarenheter från Danmark.

Sik Cambon Jensen jobbar på Danmarks största IT-företag KMD och är en uppskattad föredragshållare och trendspanare inom teknik, GIS och drönare. Han har bland annat blivit utvald av danska utrikesdepartementet att hålla ett keynote om användning av drönare i Danmark för de mest framstående inom området i Sydkorea.

Med ett stort teknikintresse och ibland filosofiskt angreppssätt inspirerar Sik sin publik.

Tisdag
5 nov.
10.40

 

Gemensamma drönarregler inom EU

Redovisning av regeringsuppdrag.

Rémi Vesvre, ledningsstrateg, Transportstyrelsen

Tisdag
5 nov.
11.05

 

Hur får insamlade data spridas?

För att man inte av misstag ska sprida material såsom bilder eller filmer med känslig information behöver man söka spridningstillstånd när det gäller avbildningar som är tagna från så kallade luftfartyg. Presentationen kommer att handla om vad lagen om skydd för geografisk information och andra regleringar säger kring spridning av bilder, vilka undantag som finns samt generellt vad ett spridningstillstånd innebär.

Arne Bergquist, kart- och bildsekretessamordare, Lantmäteriet

Peter Wasström, kart- och bildsekretessamordare, Lantmäteriet

Tisdag
5 nov.
11.40

 

Hur upplevs regelverket av en användare?

Per Nilsson, operatör, Nilsson Drones

Tisdag
5 nov.
12.00

 

Frågestund kring regelverket

Moderator: Jan Holmbom

Tisdag
5 nov.
12.15

 

Lunch samt Kaffe med pitch

 

Moderator: Jan Holmbom

Tisdag
5 nov.
13.30

 

Testbädd för drönartrafik i stadsmiljö

Petra Dalunde, COO, Urba ICT Arena

Tisdag
5 nov.
13.55

 

Beach litter mapping using UAS

Andreas Gazis, SKARL AB

Tisdag
5 nov.
14.20

 

Resultat och framåtblick från projekt UTM50

Jonas Lundberg, Linköpings universitet

Tisdag
5 nov.
14.45

 

Säkert, Rättvist och Effektivt Luftrum

Anders Carlsson, Chief Operations , Luftfartsverket

Björn Stavås, Chief Operations , Luftfartsverket

Tisdag
5 nov.
15.05

 

Fika

Tisdag
5 nov.
15.35

 

Drönare för brottsplatsundersökning

Joakim Rydell, FOI

Tisdag
5 nov.
16.00

 

Autonoma system för sjöräddning – Forskning och tillämpning

 

Jesper Thordenlidh, WARA-PS

Fredrik Falkman, SSRS

Tisdag
5 nov.
16.35

 

Flygtrafik i en komplex omgivning Cellular Airspace Development – UAS Innovation zone

Åke Sivertun, Senior researcher, Rise Sics East

Tisdag
5 nov.
17.00

 

Konferensen avrundas för dagen

Konferensmiddag i Garden

Tisdag
5 nov.
18.30

 

Mingel i baren / Galleri K

Tisdag
5 nov.
19.30

 

Middagen startar

Underhållning med Erik Linder

www.eriklinder.com

Onsdag
6 nov.
08.00

 

Registrering

Registreringen är öppen mellan kl. 08.00 – 09.00


 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Onsdag
6 nov.
09.00

 

Öppnande dag 2

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Regeringen

Dags att välja spår…

Lokal meddelas senare

Onsdag
6 nov.
09.30

 

U-space – morgondagens nya drönartjänster

Peter Byrn, Project Manager Scandinavia and Baltics, Unifly Aero

Onsdag
6 nov.
09.55

 

Optimering av processflöde vid Räddningstjänsts videofilmning med drönare – från flygstart till bildmosaik

Anna Kjellin, GIS-analytiker, Statens Geotekniska Institut

Onsdag
6 nov.
10.20

 

Juridiska utmaningar för operatörer

Joel Sköld, Jurist/affärsutvecklare, JP Infonet AB

Onsdag
6 nov.
10.45

 

Fika

Onsdag
6 nov.
11.15

 

Finns det quadcopterdrönare som kan bära över 1000kg last?

Hur långt har utvecklingen av ACC Innovations stora drönare kommit sedan UAS Forum 2018? Claes Drougge, VD, ACC Innovation

Onsdag
6 nov.
12.00

 

Lunch

Onsdag
6 nov.
13.10

 

Från Proof of Concept till Pilotstudie: RPAS Cold Chain Air Shuttle Service

Tommy Magnusson, VD, Mainbase AB

Onsdag
6 nov.
13.35

 

Vilda visioner behövs för innovationer – Bemannade drönare

Per Frankelius, Projektledare Agtech 30, Agtech2030

Onsdag
6 nov.
14.05

 

Drönare som forskningsredskap i en av världens mest aktiva vulkaner

Gustav Gerdes, Drönaroperatör, Gerdes solutions

Onsdag
6 nov.
14.35

 

Fika

Onsdag
6 nov.
15.05

 

Drönare för kommunal utveckling – möjligheter

Ulf Kullin, Västerviks kommun

Onsdag
6 nov.
15.35

 

Obemannat flygsystem blir nöd-net på Svalbard

Robot Aviation, Telenor Svalbard och Andøya Space Center är partners i ett projekt där man ska utveckla och testa obemannade flygsystem, som kommer att utrustas med telekommunikationsutrustning samt foto- och videokameror, radar och andra sensorer för att fungera i nödsituationer . Systemet är ursprungligen avsett att användas för akuta åtgärder vid stora olyckor eller katastrofer. Teamet kommer sedan att bl a bedöma om systemet är lämpligt för andra ändamål, såsom inspektionsarbete efter laviner, djurräkning och tillfällig kommunikationstäckning.

Niklas Nyroth, Director of Sales & Marketing, Robot Aviation

Onsdag
6 nov.
16.00

 

Konferensen avslutas

Stadsplanering

Spegelsalen

Onsdag
6 nov.
09.35

Moderator

för DATAINSAMLING FÖR SAMHÄLLSBYGGANDE

Petra Dalunde är programchef för den öppna testbädden och samverkansarenan Urban ICT Arena i Kista. Uppdraget är att stärka innovationskraft genom att verka lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Bland annat driver Urban ICT Arena en testbädd för att skapa förutsättningar som möjliggör att drönare blir en naturlig del av stadsmiljön: Stockholm UAM Lab (tidigare Urban Drone Testbed).

Petra Dalunde, programchef, Urban ICT Arena

Onsdag
6 nov.
09.40

Uppslukande användarupplevelser i 360°

Att distribuera och konsumera tunga och detaljerade 3D-modeller från drönare i en 360-miljö möjliggör att nå många användare på flera olika plattformar som mobiler och VR-headset. Norrköpings kommun visar tillämpningar inom stadsbyggnad och kommunikation.

Erik Telldén, Projektledare, Norrköpings kommun

Onsdag
6 nov.
10.05

Bred användning på en samhällsbyggnadsförvaltning

Drönarsystem spelar en nyckelroll i verksamheten i Falu kommun. De används nästan dagligen för uppdatering av baskartan, volymberäkningar, visualisering med mera.

Andrew Steuernagel, Falu kommun

Onsdag
6 nov.
10.30

 

Fika

Onsdag
6 nov.
11.00

 

Växande antal tillämpningar ställer krav på samordnad drönarverksamhet

Inom NCC används drönare bland annat för att i såväl husbyggnads- som anläggningsprojekt följa framdriften av byggandet och använda informationen för en bättre planering. Idag har NCC ungefär 35 drönare och deras nära 60 drönarpiloter använder dem över hela Norden.

Andreas Fransman, Project Manager Digitalization and Innovation, NCC

Andreas Lydig, Technical Specialist and Head of Drone Service, NCC

Onsdag
6 nov.
11.30

 

Drönartillämpningar i förvaltning och ombyggnad av bostäder

I de drygt 4000 bostadsrättsföreningar som Riksbyggen förvaltar finns ett ständigt behov av en effektivare förvaltning. Vid renovering och ombyggnad saknas ofta tillräckligt detaljerat underlag för projektering och planering. Med hjälp av drönare kan de på ett kostnadseffektivt sätt kartlägga befintliga förhållanden och ge underlag för rätt åtgärder.

Göran Danling, processansvarig Energi/Teknisk förvaltning, Riksbyggen

Viktor Davidov, Solution Specialist, BIMobject

 

Onsdag
6 nov.
12.00

 

Lunch

Onsdag
6 nov.
13.00

 

Drönare – Kvalitet, arbetsmiljö och produktivitet på Veidekke

Veidekke har länge jobbat med digitala verktyg för att förbättra sina processer och har de senaste åren växlat upp rejält när det kommer till drönare.

Emil kommer berätta om hur Veidekke genom att använda drönare kan förbättra arbetsmiljö, höja kvalitéten och öka produktiviteten ute på deras byggarbetsplatser.

Emil Augustsson, VDC-ansvarig, Veidekke

Onsdag
6 nov.
13.25

 

Drönartillämpningar för VA-ledningsnät

Norrvatten har cirka 34 mil ledningsnät, som ständigt byggs ut och underhålls. Drönare används för att skaffa en entydig bild av ledningssträckorna innan de startar entreprenader, uppföljning under arbetenas gång (bland annat för att reglera mängder) och efter avslutande för dokumentation av utfört arbete. Vid sökning av större vattenläckor är också drönare ett effektivt hjälpmedel.

Mats Österberg, byggledare/VA-ingenjör, Kommunalförbundet Norrvatten

Onsdag
6 nov.
13.50

 

Akademiska hus, Campus Albano, digitalisering och drönare

Akademiska hus har en tydlig agenda och strategi för att digitalisera sin verksamheten. Drönare är en pusselbit för att uppnå uppsatta mål i strategin

Andreas och Pontus kommer att prata om digitaliseringen i stort på Akademiska hus och hur man nyttjat drönare i projektet Campus Albano. Det blir en transparent presentation om uppsatta mål, interna utmaningar, nyttan man fick, nyttan man inte fick och tankar om hur man ska nå längre nästa gång.

Andreas Wihlborg, Akademiska hus

Pontus Bengtsson, Plan B

 

Onsdag
6 nov.
14.15

 

Starta och skala upp drönaranvändning i kommuner

Allt fler kommuner börjar använda drönare för att effektivisera i samhällsbyggandet. Katarina Hammas, som har erfarenhet av att starta upp drönarverksamhet i ett par kommuner, delar med sig av sina tankar om nyttor, olika tillvägagångssätt, lärdomar, viktiga saker att tänka på samt om att sprida nyttan till andra avdelningar i kommunen.

Katarina Hamas, mätningsingenjör, Upplands Väsby kommun

 

Onsdag
6 nov.
14.35

 

Fika

Onsdag
6 nov.
15.00

Strandövervakning med drönare

I Kristianstad kommun tar man drönare till hjälp för att få en bättre förståelse hur stränderna varierar under året. Sker det några stora eller små variationer, och hur ser det ut efter en storm?

Jan-Olof Pettersson, Mätsamordnare, Kristianstad kommun

Onsdag
6 nov.
15.25

 

4D-modeller av objekt i rörelse – i realtid

Digitala 3D-modeller från bilder har etablerat sig som en standardprodukt med många tillämpningar. Vår omvärld är emellertid fylld med händelser och rörelser såsom fordon, människor, djur, vatten, eld och rök. I ett Vinnovaprojekt har vi utvecklat en programvara som genererar 4D-modeller – tidsberoende 3D-modeller. Modellerna genereras i realtid för att kunna användas till exempel vid en brand eller för att övervaka fordon/trafik eller hålla koll på folksamlingar vid evenemang.

Håkan Wiman, projektledare, I-CONIC Vision AB

Onsdag
6 nov.
15.50

 

Inspektion av kritisk infrastruktur från farligt till automatiserat

Martin Björnvall, affärsutvecklare, Vattenfall Services Nordic AB

Onsdag
6 nov.
16.15

 

Konferensen avslutas

rev 2019-11-03