Historik

I maj 2014 genomförde Vreta Kluster tillsammans med InnovationskontorEtt i Linköping ett seminarium med temat Obemannat flyg inom jord- och skogsbruk.

Flertalet workshops genomfördes under dagen, där det bland annat framkom ett tydligt önskemål om en nationell/ internationell konferens inom området obemannat flyg.

VretaKluster_obemannatvreta klusterPrint