PROGRAM – UAS Forum Blåljus 2019

Rev. 2019-04-01
08:30 – 9:30 REGISTRERING Välkommen till Linköping – med fika och macka
09:30 INVIGNING – Jan Wisén – Senior rådgivare på GD kansliet, MSB
09:45 SVENSK POLISVERKSAMHET Samhällshot från UAS. Vad kan det innebära för Blåljusverksamheten? – Rickard Henningsson, Polisflyget – Tomas Brodin, Nationellt forensiskt centrum, NFC
10:15 REGELVERK – Rèmi Vesvre, Transportstyrelsen
10:45 HANTERING AV PERSONDATA VID FILMNING MED DRÖNARE – Nils Henckel och Jeanette Bladh Gustafson, Datainspektionen
11:30 SPACETIME Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp – Dag Åsvärn, Spacemetric AB 
12:00 LUNCH
13:00 SJUKVÅRD OCH VATTENBOMBNING MED ”VÄRLDENS STÖRSTA” DRÖNARE – Claes Drougge, ACC Innovation AB  
13:15 CELLULAR AIRSPACE STRATEGY – Mehran Ahmady, Senior Solution Architect på Telia
13:40 MSB – från vägledning/kommunal räddningstjänst till krisberedskap – Stefan Haggö, Enheten för räddningstjänst, MSB
14:00 MÖJLIGGÖRANDE AV OBEMANNADE LUFTFARTYG Resultat från workshop hos Transportstyrelsen 31 jan 2019 – Rèmi Vesvre, Transportstyrelsen
14:30 FIKA
14:50 SCENARIO FRÅN ETT BANKRÅN – Billy Josefsson, Luftfartsverket – Jimmy Johansson, Linköpings universitet
15:10 UAS INOM FÖRSVARSMAKTEN – Roger Olsson, UAV-handläggare, Försvarsmakten
15:30 DAGEN AVRUNDAS