Redan nu börjar planeringen för
UAS Forum 2020.
Mer info snart.

  • service1
    UAS Forum Sweden är arangör av UAS & UAV-konferenser. I år är det femte året i rad som vi arrangerar UAS Forum i Linköping. Mässan och konferensen som vuxit och blivit Sveriges största mötesplats för drönarbranschen.
  • service2
    Geoforum Sverige är en ideell förening som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata – data kopplade till en plats – och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.
  • service3
    BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering.